THỜI GIAN THANH TOÁN: 
Thanh toán vào ngày 10 hàng tháng.


THỜI HẠN LƯU COOKIE: 30 ngày.


Ví dụ cookie là 30 ngày, khách hàng click qua link Affiliate của bạn nhưng chưa mua hàng ngay. 
Nếu khách hàng quay lại mua hàng qua link của bạn hoặc vào trực tiếp trang chủ nhà cung cấp thì trong thời gian lưu cookies là 30 ngày, bạn vẫn được tính hoa hồng.

CHÍNH SÁCH TRẢ HOA HỒNG

- Cộng tác viên được hưởng 1 mức chiết khấu

-Chiết khấu trực tiếp bán cho khách hàng - chiết khấu 5% theo sản phẩm
Lưu ý: Hoa hồng chỉ được ghi nhận khi khách hàng mua sản phẩm từ đường dẫn của công tác viên gửi cho khách hàng